Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

just dont leave, dont leave..and true love waits
in haunted attics
and true love lives
on lollipops and crisps

Υ.Γ 1 dont leave